Eco Power Danmark - (45) 44 40 41 42 - info@eco-power.dk - CVR. 31167434

UDENDØRS ANLÆG

TENNIS ANLÆG

MULTIHALLER

Energiprojekt Marienlyst Det unikke samarbejde mellem forening, kommune og Eco-Power. Vi har gennem et fantastisk samarbejde mellem det offentlige og private, kunnet skabe de bedste rammer for idrætsaktiviteter, for såvel elite som for bredden. Projektet er skabt som et energioptimerings projekt, til gavn for alle involverede parter. Marienlyst Boldklub har i dag fået et lysanlæg, hvor alle deres behov til lyssætning bliver opfyldt. Fodboldbane 1 har nu en Lux mængde, som lever op til kravene for afholdelse af kampe på 2 div. niveau (250 Lux anlæg) Fodboldbane 2 har med vores løsning fået fjernet en lysforurening, som tidligere var til stor gene for naboerne. (125 Lux anlæg) I Multihallerne kan der nu afholdes volleyball kampe på elite niveau, - med TV-Optagelse. (1000 Lux anlæg). Ligesom elforbruget til lys ved dagligt brug er reduceret med mere end 80 %. Kontormiljøet og cafeen har fået moderniseret deres indeklima, så det i dag fremstår brugervenligt.
Centerchef Kaj Jeppesen fortæller: Moderniseringen af lyset i Marienlyst Centret er nu på plads, og vi kan tilbyde helt nye og bedre faciliteter til vores brugere. Samarbejdet med Odense Kommune, som har støttet op om projektet, betyder samtidig at hele Marienlyst Centret nu fremstår med en meget grønnere profil end tidligere. Det moderniserede lys betyder nu at opvisningsbanen nu har et luxniveau hvor vi kan afholde aftenkampe i 2. division. Ligesom vores træningsbane igen kan benyttes i aftentimerne, - og dette uden at lys forurene med gene til følge for naboerne. Vi er også begejstrede for den store forbedring af lyset i vores indendørs haller, som med ny teknologi kan indstilles efter de mange behov for aktiviteter vi har. Derudover er det også vigtigt for mig at pointere at hele projektet ikke har medført at vores udgifter er blevet større. Faktisk tværtimod. Fordi vi med LED teknologien udover at reducere strømforbruget betragteligt, fjerner en stor del af vedligeholdelses omkostningerne til lyset. Det er alt i alt ikke så ringe endda!
Samlet set har udskiftningen af de gamle lyskilder til vores LEDs reduceret CO2 udledningen med 80 tons årligt. Derved løftes projektet udover det lokale aftryk. Bevidstheden om at handle ansvarligt i forhold klimaet, har været en fællesnævner for hele projektet. Og Odense Kommune har støttet op om projektet hele vejen. På sigt vil kommunen desuden opnå en stor besparelse på drift budgettet.
Årlige besparelser ca.: Besparelse 203.000 Kr.* El-besparelse 130.330 KWh. CO2 reduktion 79.500 Kg. *eks. moms.
- NÅR ENERGI SKABER VÆRDI
Eco Power Danmark T. +45 44 40 41 42 Mail. info@eco-power.dk

TENNIS ANLÆG

UDENDØRS ANLÆG

MULTIHALLER

Energiprojekt Marienlyst Det unikke samarbejde mellem forening, kommune og Eco-Power. Vi har gennem et fantastisk samarbejde mellem det offentlige og private, kunnet skabe de bedste rammer for idrætsaktiviteter, for såvel elite som for bredden. Projektet er skabt som et energioptimerings projekt, til gavn for alle involverede parter. Marienlyst Boldklub har i dag fået et lysanlæg, hvor alle deres behov til lyssætning bliver opfyldt. Fodboldbane 1 har nu en Lux mængde, som lever op til kravene for afholdelse af kampe på 2 div. niveau (250 Lux anlæg) Fodboldbane 2 har med vores løsning fået fjernet en lysforurening, som tidligere var til stor gene for naboerne. (125 Lux anlæg) I Multihallerne kan der nu afholdes volleyball kampe på elite niveau, - med TV-Optagelse. (1000 Lux anlæg). Ligesom elforbruget til lys ved dagligt brug er reduceret med mere end 80 %. Kontormiljøet og cafeen har fået moderniseret deres indeklima, så det i dag fremstår brugervenligt.
Centerchef Kaj Jeppesen fortæller: Moderniseringen af lyset i Marienlyst Centret er nu plads, og vi kan tilbyde helt nye og bedre faciliteter til vores brugere. Samarbejdet med Odense Kommune, som har støttet op om projektet, betyder samtidig at hele Marienlyst Centret nu fremstår med en meget grønnere profil end tidligere. Det moderniserede lys betyder nu at opvisningsbanen nu har et luxniveau hvor vi kan afholde aftenkampe i 2. division. Ligesom vores træningsbane igen kan benyttes i aftentimerne, - og dette uden at lys forurene med gene til følge for naboerne. Vi er også begejstrede for den store forbedring af lyset i vores indendørs haller, som med ny teknologi kan indstilles efter de mange behov for aktiviteter vi har. Derudover er det også vigtigt for mig at pointere at hele projektet ikke har medført at vores udgifter er blevet større. Faktisk tværtimod. Fordi vi med LED teknologien udover at reducere strømforbruget betragteligt, fjerner en stor del af vedligeholdelses omkostningerne til lyset. Det er alt i alt ikke så ringe endda!
Årlige besparelser ca.: Besparelse 203.000 Kr.* El-besparelse 130.330 KWh. CO2 reduktion 79.500 Kg. *eks. moms.