Eco Power Danmark - (45) 44 40 41 42 - info@eco-power.dk - CVR. 31167434

BIBLIOTEK

KANTINE

MUSIK LOKALE

Furesø Kommune - Energiprojekt Lyngholmskolen Det unikke samarbejde mellem kommune, Institutioner og Eco-Power. Vi har gennem et fantastisk samarbejde mellem det offentlige, kunnet skabe de bedste rammer for skoler, daginstitutioner mv. Projektet er skabt som et energioptimerings projekt, til gavn for alle involverede parter. Lyngholmskolen har i dag fået et lysanlæg, hvor alle deres behov til lyssætning bliver opfyldt. Alle klasse og faglokaler har nu en Lux mængde og en regelmæssighed, som lever op til DS/EN kravene. Alle klasse og faglokaler har fået etableret Smart-kontrol-styring så lyset kan indstilles til ethvert behov og krav fx daglig lys styrke, kreativ, hygge mv. Der er etableret smart-sensor-styring ved alle gangområder, samt i alle klasse og faglokaler, som intelligent måler aktiviteten i lokalerne. Lærerværelserne er etableret med smart-kontrol således at lyset kan indstilles efter den enkeltes behov og aktivitet. Elforbruget til lys ved dagligt brug er reduceret med op til 80 %. Kontorer og øvrige lokaler har fået moderniseret deres indeklima, så det i dag fremstår brugervenligt.
Årlige besparelser ca.: Besparelse 71.000 Kr.* El-besparelse 44.000 KWh. CO2 reduktion 26.000 Kg. *eks. moms.
Samlet set har udskiftningen af de gamle lyskilder til vores LEDs har reduceret CO2 udledningen med 26 tons årligt. Derved løftes projektet udover det lokale aftryk. Bevidstheden om at handle ansvarligt i forhold klimaet, har været en fællesnævner for hele projektet. Og Furesø Kommune har støttet op om projektet hele vejen. På sigt vil kommunen desuden opnå en stor besparelse på drift budgettet.
- NÅR ENERGI SKABER VÆRDI
Eco Power Danmark T. +45 44 40 41 42 Mail. info@eco-power.dk

KANTINE

BIBLIOTEK

MUSIK LOKALE

Furesø Kommune - Energiprojekt Lyngholmskolen Det unikke samarbejde mellem kommune, Institutioner og Eco-Power. Vi har gennem et fantastisk samarbejde mellem det offentlige, kunnet skabe de bedste rammer for skoler, daginstitutioner mv. Projektet er skabt som et energioptimerings projekt, til gavn for alle involverede parter. Lyngholmskolen har i dag fået et lysanlæg, hvor alle deres behov til lyssætning bliver opfyldt. Alle klasse og faglokaler har nu en Lux mængde og en regelmæssighed, som lever op til DS/EN kravene. Alle klasse og faglokaler har fået etableret Smart-kontrol-styring så lyset kan indstilles til ethvert behov og krav fx daglig lys styrke, kreativ, hygge mv. Der er etableret smart-sensor-styring ved alle gangområder, samt i alle klasse og faglokaler, som intelligent måler aktiviteten i lokalerne. Lærerværelserne er etableret med smart- kontrol således at lyset kan indstilles efter den enkeltes behov og aktivitet. Elforbruget til lys ved dagligt brug er reduceret med op til 80 %. Kontorer og øvrige lokaler har fået moderniseret deres indeklima, så det i dag fremstår brugervenligt.
Årlige besparelser ca.: Besparelse 71.000 Kr.* El-besparelse 44.000 KWh. CO2 reduktion 26.000 Kg. *eks. moms.
Samlet set har udskiftningen af de gamle lyskilder til vores LEDs har reduceret CO2 udledningen med 26 tons årligt. Derved løftes projektet udover det lokale aftryk. Bevidstheden om at handle ansvarligt i forhold klimaet, har været en fællesnævner for hele projektet. Og Furesø Kommune har støttet op om projektet hele vejen. På sigt vil kommunen desuden opnå en stor besparelse på drift budgettet.